toimisto@innetti.fi

Toimisto 040-547 8924

pienilogoTietosuojaseloste
                                 Tietosuoja-asetus (2016/679)
                                                          23.4.2018

Rekisterin nimi

Työosuuskunta Innetin henkilötietokanta

Rekisterin pitäjä

Työosuuskunta Innetti y-0988224-9
Salpausselänkatu 31
45100 KOUVOLA

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toiminnanohjaaja
Leif Kuismanen p. 040 582 9708
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sekä
Toimistonhoitaja Marika Villikka
p.040 547 8924
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely myös verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite  Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten  Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot Tapahtumatiedot Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain Työosuuskunta Innetin:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Työosuuskunta Innetin tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Tietojen luovutus

Työosuuskunta Innetti luovuttaa asiakastietoja vain voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa

Henkilötietolain 6 luvun 26§ mukainen tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista osuuskunnan hallitukselle sekä rekisteristä vastaavalle henkilölle

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakassuhteisella henkilöllä ja sitä kautta rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin