Tavoitteita:

Kaikki tavoitteemme pohjautuvat ajatukseen jossa jokaisella ihmisellä on oltava oikeus tehdä kannattavaa työtä, ja haluamme antaa siihen kauttamme mahdollisuuden. Sen tähden haluamme yhdessä jäsenistömme kanssa kehittyä parhaaksi omalla alallamme. Omistamme yhdessä, jaamme tulokset yhdessä.

On tukea jäsenistönsä toimeentuloa. 

On tarjota kokonaisvaltaista palvelua yritys- sekä kuluttaja asiakkaille. 

On olla edullinen ja turvallinen yritysympäristö aloittavalle tekijälle.

Olla voimakas kanava työntekijän työllistämiseksi paikkakunnasta riippumatta.

On olla palveluineen reaaliaikainen ja ajanmukainen osuuskunta.

On olla helppo vaihtoehto harmaalle taloudelle.

Antaa mahdollisuus kasvaa yrittäjyyteen pienemmällä riskillä.

Olla osakkaidensa vahva yhteistyöverkosto

Olla helppo ja vaivaton vaihtoehto.

On ehkäistä mahdollista syrjäytymistä.

On ylläpitää ammatillista osaamista.

Verkostoitumalla saavuttaa vahvaa synergiaetua jäsenistölle.

Helpottaa ensi askelta ”Ideasta yrittäjäksi”

Antaa mahdollisuus omaehtoiseen tekemiseen.

Antaa selkeä näkemys osuustoiminnasta

On kehittyä osuuskuntana ollakseen yksi parhaista omalla asiallaan.