toimisto@innetti.fi

Toimisto 040-547 8924

Kuluttajariitojen ratkaisusta.

Jos asiakas on tyytymätön, on hänen toimitettava ensin reklamaatio asiasta osuuskunnalle / osuuskunnan työnjohdolle.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).