Miten toimimme

Osuustoiminta on hyvin vanha yrittäjyyden malli.

Toimimme vanhan ja perinteikkään osuustoiminnan tavoin. Olemme käsitteenä työosuuskunta jossa omistajajäsenellä on yksi ääni periaate. Emme ole "laskutusosuuskunta" tai "laskutuskanavayhteisö". Osuuskuntamme monialaisuudesta riippumatta meillä on yhteinen päämäärä sekä yhteisiä tavoitteita. Olemme työosuuskunta.

Omistuspohja

Osuuskuntamme jäsenistö muodostaa osuuksillaan osuuskunnan koko omistuspohjan. Jäsenet valitsevat kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan osuuskunnan hallituksen. Jäsenistöllä on jäsenkokouksessa päätöksenteossa ylin päätäntävalta.

Hallitus

Hallitus tekee ja suorittaa ns. juoksevat asiat, sekä esittelee toimintansa jäsenkokouksissa. Hallitus valvoo osuuskunnan taloutta sekä suorittaa tarvittavat toiminpiteet järjestelmän ylläpitämiseksi. Hallitus päättää jäseneksi valitsemisesta sekä jäsenyydestä erottamisesta. Hallituksella voi olla toimihenkilönä jäsenistön niin halutetessa toimitusjohtaja tai toiminnanohjaaja, muussa tapauksessa toimihenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, sekä toimistonhoitajan kanssa. Osuuskunnan hallitus käsittelee myös jäsenten mahdolliset tukihakemukset.

Voitonjako

Osuuskuntamme tavoittelee voittoa joka jaetaan jäsenistön kesken. Mahdollisimman kevytrakenteinen ja oikeudenmukainen järjestelmä takaa jäsenistölle edullisimman tavan toimia. Voiton jaossa huomioidaan myös osuuskunnan jäsentoiminnan kehittäminen

Jäsenyys

Jäseneksi haetaan kirjallisesti hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Jäseneltä edellytetään sääntöjen ja ohjeistusten hyväksyminen ennen jäseneksi hakeutumista.

Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu kirjalliselle eroilmoituksella joka on osoitettu hallitukselle. Eronneelle jäsenelle palautetaan osuusmaksu osuuskuntalain mukaisesti.

Toiminnan aloittaminen jäsenenä

Keskustele ensin osuuskunnan toiminnanohjaajan / työjohdon kanssa mahdollisesta työtehtävästäsi osuuskunnassa.

Jäsenhakemuksesi käsittelyn jälkeen kun aloitat toiminnan, käy ensin toimistonhoitajan sekä toiminnanohjaajan kanssa lävitse käytännön asiat. Voit ottaa myös yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan epäselvissä tapauksissa.

Toiminnan aloitettuasi voit hakea tietyin ehdoin osuuskunnalta aloittavan jäsenen taloudellista tukea ( Starttibonus)

Toimeksiannot

Osuuskuntamme osoittaa asiakkaidensa toimeksiannot työtehtäviksi.

Asiakkaat

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä työnjohtoon, tai palveluista vastaavaan suoraan tai toimistollemme, sekä puheenjohtajaan

Työnjohto

Osuuskunta, tai osuuskunnan toimialasta tai toiminnanohjauksesta vastaava henkilö toimii työnjohtajanasi.

Verkostoituminen

Verkostoitumisen apuvälineenä on sisäinen erittäin vankka ja toimiva intra/extranet järjestelmämme joka jakautuu keskustelualueeseen sekä toimialarekisteriin sivuillamme. Jäsenenä sinulla on toimivat tunnukset joiden avulla voit kirjautua sellaiselle alueelle johon ulkopuoliset eivät pääse.

Reaaliaikaiset esitesivut

Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen Joomla CMS julkaisujärjestelmä. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus edustaa osuuskuntaamme ja pitää yllä omaa reaaliaikaista osuuskuntaamme koskevaa esitesivua.