Emme vielä ole jäseniä

Uuden ryhmän perustaminen oman kokonaisuuden tai palvelun tuottamiseksi

Jos olette koonneet ryhmän jäseniä joiden kanssa haluaisitte alkaa tuottamaan työpalvelua tai siihen verrattavaa palvelua, on ryhmän ensin järjestäydyttävä.

On syytä jakaa ryhmässä olevien roolit sekä työnjako, kenen "nimissä" ryhmää johdetaan ja kuka toimii "työnjohtajana"

Osuuskunnassamme on toiminnassa olevia tiimejä jo ennestään, joten pystymme todennäköisesti myös aloittamaan kokemuspohjalta uuden ryhmän muodostamisen.

Tiimin tai ryhmän jäsenten on syytä olla myös osuuskuntamme jäseniä. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu pääsääntöisesti, ettemme mielellämme palkkaa ulkopuolista työvoimaa.

Ryhmän jäsenten ollessa myös osuuskuntamme jäseniä, on mahdollista hyödyntää helpommin osuuskuntamme sisällä olevaa sisäistä siirto menetelmää tulon jakamiseksi.

Ryhmän jäsenet hakevat jäsenyyttä yksilöinä. Jäsenhakemuksessa tulee olla maininta kyseisestä perustettavasta ryhmästä.

Osuuskuntamme toimeentulo on palkkausperusteeseen liittyvä provisio. Tämä provisio on jäsenkohtainen ja voimassa myös ryhmän kaikilla jäsenillä.

Tiimin tai ryhmän perustaminen vaatii myös puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun toiminnan järjestäytymisestä.