Markkinointituki

Jäsen voi hakea markkinointitukea

 

Innetti on työyhteisö joka markkinoi ja kauppaa omaa palveluaan asiakkaille.

 

Jos osuuskunnan jäsen haluaa erityisesti tuoda osuuskuntaan erityisosaamista tai palvelua jota osuuskunnassa ei muuten vielä markkinoida, voi toiminassa oleva jäsen tietyin edellytyksin saada osuuskunnassa olevan oman erityistoimintansa esille tuomisen tukemiseksi markkinointitukea.

Markkinointituki on suunnattu lähinnä mainoskulujen kattamiseen joko osittain tai kokonaan.

Väärinkäsitysten selventämiseksi: Jäsenen ei muutoinkaan tarvitse mainostaa tai markkinoida omalla rahalla. Tässä on kyse lisäpalkitsemisesta.

 

Kts hakumenettely ( Kirjautuneena )